https://www.mporos.gr/neoxori

Το μοιρολόι της Παναγιάς PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Παντελής Παντελέλης   
02.05.19

Γράφει:  Mirta Athanaseli

 

Μπουρός Λέσβου

1
Καλό είναι τ’ Άγιος ο Θεός
καλό ‘ναι κι ας το πούμε
όποιους του λέει σώνιτι
κι όποιους τ’ ακούει αγιάζει
κι όποιους του καλαφουγκριστεί
σ’ παράδεισου θα πάει .

2
Εκεί που κάντου η Παναγιά
μόνη κι μοναχή της
την προσευχή της έκανι
για του Μουνουγινή της .

3
Ακού βροντές ακού αστραπές
κι ταραχές μιγάλις
βγαίνει στην πόρτα της να δει
να δει στη γειτουνιά της .

4
Βλέπει τουν ουρανό θαμπό
κι τ’ άστρα βουρκουμένα
κι του φιγγάρι του λαμπρό
στου αίμα βουτηγμένο .

5
Βλέπει του Γιάννη να ‘ρχιτι
κλαμμένους βουρκουμένους
κλαμμένους κι τριχάμινους
κι παραπουνιμένους .

6
Γιάννη μ πως είσι σα θουλός
πως είσι βουρκουμένους
Γιάννη μ μι τ’ άστρα μάλουσις
Γιάννη μ μι του φιγγάρι ;

7
Ο Δάσκαλός σου σ’ έδειρι
ή τα χαρτιά σου χάσεις ;

8
Ούτι μι τ’ άστρα μάλουσα
ούτι μι του φιγγάρι
ούτι μι τουν Αυγερινό
είμι απουχωρισμένους
ούτι ο Δάσκαλός μου μ’ έδειρι
ούτι τα χαρτιά μου ‘χασα .

9
Δεν έχου στόμα να στου πω
μιλιά να στου μιλήσου
ούτι η καρδιά μου του βαστά
για να στου μουλουγήσου .

10
Πες μου του Γιάννη πες μου του
που να ‘χεις την ευχή μου .

11
Του Δάσκαλού μου πιάσανι
οι άνουμοι Εβραίοι
οι άνουμοι και τα σκυλιά
κι οι τροις καταραμένοι .

12
Σα κλέφτη τουν επιάσανι
κι σα φουνιά τουν πάνι
κι σα να σκότουσι κανέ
έτσι τουν τυραγάνι .

13
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσι
έπισι κι ληγώθει ⸱
Ρουδόσταμα την βρέχανι
τρία κανάτια μόσχου ⸱
Τέσσιρα του αθόνιρο
ώσπου να συνιφέρι .

14
Η Παναγιά συνέφιρει
κι αυτό του λόγου λέγει

15
Ας έρθει η Μάρθα κι η Μαριγιώ
κι του Λαζάρου η μάνα
τ’ Αγίου Προδρόμου η αδερφή
οι τέσσιρις αντάμα .

16
Πάμι να τουν έβρουμι
του γιόμ τουν χαϊδιμένου
του γιο μου του Μουνουγινή
τουν μοσχουανιθριμένου .

17
Που του ‘χα κούνις αργυρες
σχοινιά μαλαματένια
που τουν παρακουνούσανι
οι δώδικα απουστόλοι .

18
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
α πα σ’ ένα βρυσάκι .

19
Ώρα καλή βρυσούλα μου
καλώς την Παναγιά .

20
Στάσου Μαριγώ μ στάσου Μαργιά
να πιώ λίγου νιράκι
να βρέξου του χειλάκι μου
να φύγει του φαρμάκι .

21
Αϊντίτι να πηγαίνουμι
Αϊντίτι να διαβούμι .

22
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
πα στου χαλκιά την πόρτα .

23
Ώρα καλή σου μάστουρα
τι είνι αυτά που κάνεις
τι είνι αυτά που πουλιμάς
τι είνι αυτά που φτιάχνεις ;

24
Βριγρί μου παραγγείλανι
τρία καρφιά να κάνου
κι ‘γω τους παραήκουσα
κι έκανα τα πέντι .

25
Βρε ατζίγγανι κι βρε χαλκιά
κι βρε καταραμένι ⸱
Τί να τα κάνεις τέσσιρα
τί να κάνεις πέντε ;

26
Τα δυο στα δυο του γόνατα
τα δυο στα δυο του χεριά
του πέμπτου του φαρμακιρό
στου γιου σου τα τζιγέρια .

27
Βρε ατζίγγανι κι βρε χαλκιά
κι βρε καταραμένι
συ παν να κάνεις τέσσιρα
κι συ κάνις τα πέντι .

28
Όπου να πας κι όπου σταθείς
πουτέ χουριό μη κάνεις
όπου κι αν κάψεις κάρβουνα
χουρτάρι να μη φυτρώσει .

29
Μήδε ψωμί πα στου σουφρά
να μη ψουμουχουρτάσεις
ούτι παρά μες του πουγκί
πουτέ μην απουλαύσεις
ούτι παλιό πουκάμισου
στη ράχη σου να βάλεις .

30
Αϊντίτι να παγαίνουμι
Αϊντίτι να διαβούμι .

31
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
πα στου βοσκού την πόρτα .

32
Ώρα καλή σου βόσκουντα
καλώς την Παναγιά .

33
Μπας κι είδις μπας κι αντάμωσις
τουν γιόμ τουν χαϊδιμένου
του γιο μου του Μουνουγινή
του μοσχανιθριμένου ;

34
Δεν έχω στόμα να στου πω
μιλιά να στου μιλήσου
ούτι η καρδιά μου το βαστά
να σου του μολογήσου .

35
Πες μου του γιόκα μ πες μου το
κι γω θα στου διαλύνου .

36
Εχθές τον επερνούσανι
αξάγκουνα διμένου
κι σα τουν επερνούσανι
έκλαιγι του καημένου .

37
Σε δέντρου τον εστήσανι
δεντρί τον πιλεκούσαν
κι τ’ απουπιλικούδια του
στην κάμιλη πιτούσαν
Ουξύ καπνο εβγάζανι
κι γερανιά φουτίτσα .

38
Βλέπεις εκείνου του βουνό
του καταραχνιασμένου
που είνι μέσα σκουτεινό
κι απέξου ανταριασμένου ;

39
Άμε βοσκέ μου στο καλό
κι στην καλή σου στράτα
του ένα χίλια να γινούν
τα δυο πέντι χιλιάδες
τα κουκαλέλια που πιτάς
αμέτρητις χιλιάδις .

40
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
πα στου χαλκιά την πόρτα .

41
Βρήκαν τις πόρτες σφαλιστές
κι τα κλειδιά παρμένα
κι τα παραθυράκια τους
σφιχτά μανταλουμένα .

42
Άνοιξ’ η πόρτα του ληστού
κι η πόρτα του Πιλάτου .
Η πόρτα απού του φόβου της
άνοιξι μουναχή της .

43
Μπαίνει μέσα η Παναγιά
κανένα δε γνουρίζει .
Θουρεί ζιρβά θουρεί διξιά
βλεπει τουν Άγιου Γιάννη .

44
Άγιε μου Γιάννη Πρόδρουμι
κι βαπτιστή του γιου μου
ποιος είνι μένα γιόκας μου
κι σένα δάσκαλός σου ;

45
Δεν έχου στόμα να στου πω
μιλιά να στου μιλήσου .
Δεν έχου χειρουδάκτυλου
για να σου τον εδείξου .

46
Πες μου το γιόκα μ πες μου το
Που να ‘χεις την ευχή μου .

47
Βλέπεις εκείνου του σταυρού
τουν νεκροσταυρουμένου
όπου φορεί στην κεφαλή
στεφάνι αγκαθένιο
όπου φορεί πουκάμισο
στο αίμα βουτηγμένο ;

48
Σταυρέ για χαμήλωσε
σταυρέ μ για κλίνε κάτω
να κατεβεί ο γιόκας μου
να τον γλυκοφιλήσου .

49
Να βγάλου κι απ’ τα μάτια μου
νιρό να τουν πουτίσου .
Να βγάλου την ποδίτσα μου
του αίμα να σκουπίσου .

50
Δε μου μιλάς παιδάκι μου
δε μου μιλάς παιδί μου .

51
Τι να σου πω μανούλα μου
που διάφουρο δεν έχεις .

52
Μόνο το Μέγα Σάββατο
τότι θα μ’ απαντέχεις .

53
Σαν κράζουνι οι πετεινοί
κι ψέλνουν οι παπάδις
τότε κι συ μανούλα μου
να ‘χεις χαρές μιγάλις .

54
Που νι γκριμνός να γκρεμιστώ
φουτιά να πέσου απάνου
που νι γιαλός να παγ’ α πνιγώ
να αδικουθανατώσου .

55
Εσύ μάνα μ σαν κρημνιστείς
γκριμνιέτι ο κόσμους ούλους .
Γκριμνιούντι μάνις για πιδιά
κι τα πιδιά για μάνις
γκριμνιούντι κι καλόπαντρις
για τους καλούς τους άντρις .

56
Πάνι μανούλα μ στου σπίτι μας
κι στου αρχοντικό μας
Βάλι κρασί στου μαστραπά
κι αφράτου παξιμάδι
κι κάνι μια παρηγουριά
να κ’ εβρ ούλους ου κόσμους .

57
Να κ’ έβρουν μάνις για πιδιά
Κι τα πιδια για μάνις

58
Τότις κι συ απάντηχι
με τις χρυσές λαμπάδις .

59
Κάτου στα Ιεροσόλυμα
στ’ Άγιου Γιωργιού τον τάφου
εκεί φυτρώθει ένα δεντρί
δώδεκα κλουναράκια .

60
Στη ρίζα κάντου η Παναγιά
κι στην κορφή ο Δεσπότης
κι στα παρακλουνάρια του
οι δώδικα Απουστόλοι .

61
Ψέλνουν κι τ’ Άγιος ο Θεός
ψέλνουν του κυρ ελέησον .

62
Όποιους του λέει σώνιτι
κι όποιους τ’ ακούει αγιάζει
κι όποιους του καλαφουγκριστεί
σ’ παράδεισου θα πάει .
Σ’ παράδεισου κι στου Χριστό
κι στ’ άγιου Μοναστήρι .

63
Όποιους θελήσει και του πει
τρεις φορές την ημέρα .
Μια του πρωί μια του βραδύ
κι μια του μεσημέρι .
Όταν θα πάει να κριθεί
απόκριση δεν έχει .

ΤΕΛΟΣ

Τελευταία ανανέωση ( 02.05.19 )
 
Επόμ. >

Δημοσκόπηση

Θέλετε να συνεχίσουμε το περιοδικό "Ο Μπορός" μόνο σε ηλεκτρονική μορφή;