http://www.mporos.gr/neoxori

Το μοιρολόι της Παναγιάς PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Παντελής Παντελέλης   
02.05.19

Γράφει:  Mirta Athanaseli

 

Μπουρός Λέσβου

1
Καλό είναι τ’ Άγιος ο Θεός
καλό ‘ναι κι ας το πούμε
όποιους του λέει σώνιτι
κι όποιους τ’ ακούει αγιάζει
κι όποιους του καλαφουγκριστεί
σ’ παράδεισου θα πάει .

2
Εκεί που κάντου η Παναγιά
μόνη κι μοναχή της
την προσευχή της έκανι
για του Μουνουγινή της .

3
Ακού βροντές ακού αστραπές
κι ταραχές μιγάλις
βγαίνει στην πόρτα της να δει
να δει στη γειτουνιά της .

4
Βλέπει τουν ουρανό θαμπό
κι τ’ άστρα βουρκουμένα
κι του φιγγάρι του λαμπρό
στου αίμα βουτηγμένο .

5
Βλέπει του Γιάννη να ‘ρχιτι
κλαμμένους βουρκουμένους
κλαμμένους κι τριχάμινους
κι παραπουνιμένους .

6
Γιάννη μ πως είσι σα θουλός
πως είσι βουρκουμένους
Γιάννη μ μι τ’ άστρα μάλουσις
Γιάννη μ μι του φιγγάρι ;

7
Ο Δάσκαλός σου σ’ έδειρι
ή τα χαρτιά σου χάσεις ;

8
Ούτι μι τ’ άστρα μάλουσα
ούτι μι του φιγγάρι
ούτι μι τουν Αυγερινό
είμι απουχωρισμένους
ούτι ο Δάσκαλός μου μ’ έδειρι
ούτι τα χαρτιά μου ‘χασα .

9
Δεν έχου στόμα να στου πω
μιλιά να στου μιλήσου
ούτι η καρδιά μου του βαστά
για να στου μουλουγήσου .

10
Πες μου του Γιάννη πες μου του
που να ‘χεις την ευχή μου .

11
Του Δάσκαλού μου πιάσανι
οι άνουμοι Εβραίοι
οι άνουμοι και τα σκυλιά
κι οι τροις καταραμένοι .

12
Σα κλέφτη τουν επιάσανι
κι σα φουνιά τουν πάνι
κι σα να σκότουσι κανέ
έτσι τουν τυραγάνι .

13
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσι
έπισι κι ληγώθει ⸱
Ρουδόσταμα την βρέχανι
τρία κανάτια μόσχου ⸱
Τέσσιρα του αθόνιρο
ώσπου να συνιφέρι .

14
Η Παναγιά συνέφιρει
κι αυτό του λόγου λέγει

15
Ας έρθει η Μάρθα κι η Μαριγιώ
κι του Λαζάρου η μάνα
τ’ Αγίου Προδρόμου η αδερφή
οι τέσσιρις αντάμα .

16
Πάμι να τουν έβρουμι
του γιόμ τουν χαϊδιμένου
του γιο μου του Μουνουγινή
τουν μοσχουανιθριμένου .

17
Που του ‘χα κούνις αργυρες
σχοινιά μαλαματένια
που τουν παρακουνούσανι
οι δώδικα απουστόλοι .

18
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
α πα σ’ ένα βρυσάκι .

19
Ώρα καλή βρυσούλα μου
καλώς την Παναγιά .

20
Στάσου Μαριγώ μ στάσου Μαργιά
να πιώ λίγου νιράκι
να βρέξου του χειλάκι μου
να φύγει του φαρμάκι .

21
Αϊντίτι να πηγαίνουμι
Αϊντίτι να διαβούμι .

22
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
πα στου χαλκιά την πόρτα .

23
Ώρα καλή σου μάστουρα
τι είνι αυτά που κάνεις
τι είνι αυτά που πουλιμάς
τι είνι αυτά που φτιάχνεις ;

24
Βριγρί μου παραγγείλανι
τρία καρφιά να κάνου
κι ‘γω τους παραήκουσα
κι έκανα τα πέντι .

25
Βρε ατζίγγανι κι βρε χαλκιά
κι βρε καταραμένι ⸱
Τί να τα κάνεις τέσσιρα
τί να κάνεις πέντε ;

26
Τα δυο στα δυο του γόνατα
τα δυο στα δυο του χεριά
του πέμπτου του φαρμακιρό
στου γιου σου τα τζιγέρια .

27
Βρε ατζίγγανι κι βρε χαλκιά
κι βρε καταραμένι
συ παν να κάνεις τέσσιρα
κι συ κάνις τα πέντι .

28
Όπου να πας κι όπου σταθείς
πουτέ χουριό μη κάνεις
όπου κι αν κάψεις κάρβουνα
χουρτάρι να μη φυτρώσει .

29
Μήδε ψωμί πα στου σουφρά
να μη ψουμουχουρτάσεις
ούτι παρά μες του πουγκί
πουτέ μην απουλαύσεις
ούτι παλιό πουκάμισου
στη ράχη σου να βάλεις .

30
Αϊντίτι να παγαίνουμι
Αϊντίτι να διαβούμι .

31
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
πα στου βοσκού την πόρτα .

32
Ώρα καλή σου βόσκουντα
καλώς την Παναγιά .

33
Μπας κι είδις μπας κι αντάμωσις
τουν γιόμ τουν χαϊδιμένου
του γιο μου του Μουνουγινή
του μοσχανιθριμένου ;

34
Δεν έχω στόμα να στου πω
μιλιά να στου μιλήσου
ούτι η καρδιά μου το βαστά
να σου του μολογήσου .

35
Πες μου του γιόκα μ πες μου το
κι γω θα στου διαλύνου .

36
Εχθές τον επερνούσανι
αξάγκουνα διμένου
κι σα τουν επερνούσανι
έκλαιγι του καημένου .

37
Σε δέντρου τον εστήσανι
δεντρί τον πιλεκούσαν
κι τ’ απουπιλικούδια του
στην κάμιλη πιτούσαν
Ουξύ καπνο εβγάζανι
κι γερανιά φουτίτσα .

38
Βλέπεις εκείνου του βουνό
του καταραχνιασμένου
που είνι μέσα σκουτεινό
κι απέξου ανταριασμένου ;

39
Άμε βοσκέ μου στο καλό
κι στην καλή σου στράτα
του ένα χίλια να γινούν
τα δυο πέντι χιλιάδες
τα κουκαλέλια που πιτάς
αμέτρητις χιλιάδις .

40
Παίρνουνι δίπλα του στρατί
δίπλα του μουνουπάτι
του μουνουπάτι τς έβγαλι
πα στου χαλκιά την πόρτα .

41
Βρήκαν τις πόρτες σφαλιστές
κι τα κλειδιά παρμένα
κι τα παραθυράκια τους
σφιχτά μανταλουμένα .

42
Άνοιξ’ η πόρτα του ληστού
κι η πόρτα του Πιλάτου .
Η πόρτα απού του φόβου της
άνοιξι μουναχή της .

43
Μπαίνει μέσα η Παναγιά
κανένα δε γνουρίζει .
Θουρεί ζιρβά θουρεί διξιά
βλεπει τουν Άγιου Γιάννη .

44
Άγιε μου Γιάννη Πρόδρουμι
κι βαπτιστή του γιου μου
ποιος είνι μένα γιόκας μου
κι σένα δάσκαλός σου ;

45
Δεν έχου στόμα να στου πω
μιλιά να στου μιλήσου .
Δεν έχου χειρουδάκτυλου
για να σου τον εδείξου .

46
Πες μου το γιόκα μ πες μου το
Που να ‘χεις την ευχή μου .

47
Βλέπεις εκείνου του σταυρού
τουν νεκροσταυρουμένου
όπου φορεί στην κεφαλή
στεφάνι αγκαθένιο
όπου φορεί πουκάμισο
στο αίμα βουτηγμένο ;

48
Σταυρέ για χαμήλωσε
σταυρέ μ για κλίνε κάτω
να κατεβεί ο γιόκας μου
να τον γλυκοφιλήσου .

49
Να βγάλου κι απ’ τα μάτια μου
νιρό να τουν πουτίσου .
Να βγάλου την ποδίτσα μου
του αίμα να σκουπίσου .

50
Δε μου μιλάς παιδάκι μου
δε μου μιλάς παιδί μου .

51
Τι να σου πω μανούλα μου
που διάφουρο δεν έχεις .

52
Μόνο το Μέγα Σάββατο
τότι θα μ’ απαντέχεις .

53
Σαν κράζουνι οι πετεινοί
κι ψέλνουν οι παπάδις
τότε κι συ μανούλα μου
να ‘χεις χαρές μιγάλις .

54
Που νι γκριμνός να γκρεμιστώ
φουτιά να πέσου απάνου
που νι γιαλός να παγ’ α πνιγώ
να αδικουθανατώσου .

55
Εσύ μάνα μ σαν κρημνιστείς
γκριμνιέτι ο κόσμους ούλους .
Γκριμνιούντι μάνις για πιδιά
κι τα πιδιά για μάνις
γκριμνιούντι κι καλόπαντρις
για τους καλούς τους άντρις .

56
Πάνι μανούλα μ στου σπίτι μας
κι στου αρχοντικό μας
Βάλι κρασί στου μαστραπά
κι αφράτου παξιμάδι
κι κάνι μια παρηγουριά
να κ’ εβρ ούλους ου κόσμους .

57
Να κ’ έβρουν μάνις για πιδιά
Κι τα πιδια για μάνις

58
Τότις κι συ απάντηχι
με τις χρυσές λαμπάδις .

59
Κάτου στα Ιεροσόλυμα
στ’ Άγιου Γιωργιού τον τάφου
εκεί φυτρώθει ένα δεντρί
δώδεκα κλουναράκια .

60
Στη ρίζα κάντου η Παναγιά
κι στην κορφή ο Δεσπότης
κι στα παρακλουνάρια του
οι δώδικα Απουστόλοι .

61
Ψέλνουν κι τ’ Άγιος ο Θεός
ψέλνουν του κυρ ελέησον .

62
Όποιους του λέει σώνιτι
κι όποιους τ’ ακούει αγιάζει
κι όποιους του καλαφουγκριστεί
σ’ παράδεισου θα πάει .
Σ’ παράδεισου κι στου Χριστό
κι στ’ άγιου Μοναστήρι .

63
Όποιους θελήσει και του πει
τρεις φορές την ημέρα .
Μια του πρωί μια του βραδύ
κι μια του μεσημέρι .
Όταν θα πάει να κριθεί
απόκριση δεν έχει .

ΤΕΛΟΣ

Τελευταία ανανέωση ( 02.05.19 )
 
Επόμ. >

Το περιοδικό μας

Κατεβάστε όλα τα τεύχη του περιοδικού

Παράθυρο στο χωριό

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Facebook

Facebook

Youtube

Youtube
Δευτέρα
17
Ιανουαρίου
Αντωνίου του Μεγάλου, Αχιλλά οσίου, Γεωργίου